IADI menyambut ulang tahun ke-20

PIDM, sebagai ahli Persatuan Penginsurans Deposit Antarabangsa (IADI), kami bersama-sama rakan seperjuangan, berbangga meraikan Ulang Tahun ke-20 IADI. Bagi ahli persatuan lain di peringkat dunia...

Penggubal dasar serantau bincang usaha perkukuh resolusi bank
PIDM berkongsi pandangan di bengkel resolusi bagi pihak berkuasa kawal selia Asia Pasifik