Hubungi Kami

Maklumat untuk dihubungi

 • Tel: +603-2173 7436 / 2265 6565
 • Faks: +603-2173 7527 / 2260 7432
 • Talian Bebas Tel: 1-800-88-1266
 • Emel: info@pidm.gov.my
 • Alamat:
 • Level 12, Axiata Tower,
 • No. 9, Jalan Stesen Sentral 5,
 • Kuala Lumpur Sentral
 • 50470 Kuala Lumpur
 • For mailing purposes:
 • P.O.Box. 13071
 • 50798 Kuala Lumpur

Tinggalkan Pesanan

Bagaimanakah kami boleh membantu anda? Kami akan cuba menghubungi anda secepat mungkin.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen berkaitan dengan laman web PIDM, sila isikan borang di atas atau emel kepada kami di info@pidm.gov.my. Pemberian data yang diperlukan bagi borang ini adalah secara sukarela. Data ini dikumpul bagi tujuan untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan, komen dan aduan anda. Data peribadi yang anda berikan adalah dilindungi di bawah peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Akta ini memberi anda hak ke atas data anda yang telah diberikan.


Untuk mendapatkan akses atau membetulkan data anda atau menarik balik persetujuan yang anda berikan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, sila lengkapkan Borang Akses Data Peribadi atau Borang Persetujuan Penarikan. Nyatakan data yang ingin diperoleh atau dibetulkan dan berikan apa-apa maklumat berkaitan yang perlu untuk kami mendapatkan maklumat anda tersebut.