Ms. Gloria Goh Ewe Gim

Ms. Gloria Goh Ewe Gim

Dilantik ke jawatan berkuat kuasa dari:
Februari 2017
Kelayakan:
  • Felo CPA Australia
  • Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia
  • Ahli Institut Akauntan Malaysia
  • Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian), University of Melbourne, Australia
Kemahiran, Pengalaman dan Kepakaran:
Puan Gloria Goh Ewe Gim adalah rakan kongsi yang telah bersara daripada Ernst & Young, Malaysia dan bekas Ahli Majlis Institut Akauntan Malaysia dan Persekutuan Akauntan ASEAN. Beliau juga merupakan bekas presiden Persatuan Audit dan Kawalan Sistem Maklumat Bahagian Malaysia. Beliau kini merupakan Ahli Lembaga Penasihat Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, University of Melbourne, Australia.