Rafiz Azuan Abdullah

Rafiz Azuan Abdullah

Ketua Pegawai Eksekutif
Dilantik ke jawatan berkuat kuasa dari:
Ogos 2017
Kelayakan:
  • Advanced Management Program, Harvard Business School, Amerika Syarikat
  • Profesional Accounting Association of Chartered Certified Accountants
  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan, Lancaster University, United Kingdom
Kemahiran, Pengalaman dan Kepakaran:

Rafiz Azuan Abdullah menyertai PIDM pada tahun 2007, yang mana beliau menyertai Bahagian Insurans, Penilaian Risiko dan Pemantauan, dan menerajui penyempurnaan Sistem Penilaian Risiko untuk PIDM. Pada tahun 2011, dengan mandat baharu PIDM yang turut meliputi Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans, beliau menubuhkan rangka kerja Sistem Penilaian Risiko dan Levi Berbeza bagi ahli penginsurans. Pada Jun 2014, Rafiz Azuan menyandang jawatan Pengurus Besar Eksekutif, sebagai sebahagian daripada rancangan pengurusan penggantian Ketua Pegawai Eksekutif PIDM.
 
Beliau juga memainkan peranan aktif di peringkat antarabangsa, terutamanya dalam Persatuan Penginsurans Deposit Antarabangsa (International Association of Deposit Insurers - IADI). Beliau merupakan ahli Majlis Eksekutif IADI dan pernah menjadi Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Insurans Deposit Islam IADI.

Sebelum menyertai PIDM, Rafiz Azuan berkhidmat di Rating Agency Malaysia selama lebih 10 tahun, yang mana beliau mempunyai pengkhususan dalam penarafan institusi kewangan, syarikat hartanah dan pembinaan. Pada tahun 1999, Rafiz Azuan dipinjamkan kepada Jawatankuasa Penyusunan Semula Hutang Korporat di Bank Negara Malaysia untuk membantu penyusunan semula syarikat-syarikat yang bermasalah akibat kemelesetan ekonomi.